Hatter

Z.Z. “Vranjevo”

Povratak

Kompletan sistem silotelemetrije u silo ćelijama .

 

             Sistem se sastoji od pet silo ćelija, svaka ćelija ima po tri merne sajle sa šest Pt-100 mernih mesta. Međućelije imaju po jednu mernu sajlu sa četiri Pt-100 merna mesta. Ukupan broj mernih tačaka sistema je 102.

             Sistem kontinualno prati temperature i u slučaju prekoračenja bilo koje vrednosti u odnosu na zadatu aktivira alarm.

             PC računar sa SCADA aplikacijom prati temperature i kreira trajne dijagrame skladištenja, kao i dnevne izveštaje temperatura i poraste temperature za 24h.

 

             U okviru sistema se vrši nadzor rada sušare za žitarice, sa praćenjem pogona i temperatura.

 

Kreiraju se dijagrami sušenja robe i trajno arhiviraju.