Hatter

A.D. “Alltech Fermin”

Povratak

Upravljački orman pogona Bioplex, za upravljanje radom pumpi i mixera, napajanjem Ph transmitera i daljinskim komandama.

Instalisan je sistem za praćenje utroška električne energije pogona, koji se može povezati na centralni sistem za praćenje utroška energenata.

Isporučeno je više nezavisnih elektro ormana za pogon pumpi  u IP65 standardu i plastičnim elektro ormanima.