Hatter

A.D. “PIK Bečej”

Povratak

             Kompletan sistem silotelemetrije u silo ćelijama semenske robe.

 

             Sistem se sastoji od dvadesetpet  silo ćelija, svaka ćelija ima po jednu mernu sajlu sa četiri       Pt-100 merna mesta. Ukupan broj mernih tačaka sistema je 100.

 

             Sistem kontinualno prati temperature i u slučaju prekoračenja bilo koje vrednosti u odnosu na zadatu aktivira alarm.

 

             PC računar sa SCADA aplikacijom prati temperature i kreira trajne dijagrame skladištenja, kao i dnevne izveštaje temperatura i poraste temperature za 24h.