Hatter

Z.Z. “Mrkšićevi Salaši”

Povratak

             Svaka ćelija sadrži po četiri merne sajle sa pet Pt-100 mernih mesta, a sušara deset Pt-100 mernih mesta, tako da sistem za silotelemetriju prati ukupno 210 temperaturnih tačaka.

             Sistem kontinualno prati temperature i u slučaju prekoračenja bilo koje vrednosti u odnosu na zadatu aktivira alarm.

 

             SCADA aplikacija prati i vrši akviziciju temperaturnih podataka i kreira trajne dijagrame. Pritiskom na odgovarajući taster dobija se štampani izveštaj o trenutnim temperaturama u silo ćelijama.