Hatter

Z.Z. “Mrkšićevi Salaši”

Povratak

Upravljački sistem silosa za žitarice koji se sastoji od 23 silo ćelije i sušare za žitarice.

 

Sistemom upravlja PLC kontroler, a korisnički interfejs je HMI kolor tač PC računar.

 

Vrši se kontinualno praćenje rada svih pogona i parametara sistema

Stari deo se sastoji od 13, a novi deo od 10 silo ćelija. Stari upravljački orman je zamenjen, i tako dobijen jedan integrisan sistem kojim se upravlja sa jednog mesta.

 

 

Prate se temperature u sušari i silo ćelijama i vreme ukupnog rada pojedinih organa. U slučaju prekoračenja zadatih vrednosti temperatura automatski se oglašava alarm.

 

Sušara ima nezavisan upravljački orman gorionika. Ona je opremljena sa dva ventilatora od 45kW i 15 kW, koji su takođe frekventno regulisani.