Hatter

Predstavljamo Vam deo projekata koje smo realizovali:

Automatizacija silosa za prijem žitarisa i nadzor rada sušare.

Reference

Sledeća

Automatizacija postrojenja za primarno i sekundarno drobljenje kamena.

Automatizacija pogona presaone sa sistemima za transport sirovine i ljuske.

Zamena transformatora i NN razvoda u trafo stanici pogona presaone.

Prethodna