Hatter

Predstavljamo Vam deo projekata koje smo realizovali:

Galvanotehnička linija za nanošenje prevlake cinka u bubnjevima, sa tri transportna krana.

Upravljački elektro orman pogona Bioplex, sa sistemom za merenje utroška električne energije.

Reference

Sledeća

Automatizacija silosa za žitarice sa integracijom i upravljanjem postojećeg starog silosa za žitarice i sušare.

Linija za izradu glavčina točka za novu MQB platformu vozila,transportni sistem,praće i merenje.